Vaccineren van je kind is niet zonder risico

Als je met je kind bij het consultatiebureau komt, merk je al snel dat men ervan uitgaat dat je je kind zonder twijfel laat vaccineren. Er wordt niet gevraagd of en uitleg gegeven waarom, maar alleen verteld wanneer de vaccinaties zullen plaatsvinden. Het aantal ouders dat vanwege de mogelijke medische gevolgen twijfelt aan de veiligheid van vaccinaties is veel groter dan vaak lijkt. En terecht, want vaccineren van je kind is niet zonder risico.

Vaccinatieschema Nederland

LeeftijdVaccinatie
2-14 maandenIn deze fase krijgt je kind de DKTP, HiB, Hep B en Men A/C/W/Y , Pneu, BMR
4 jaarRond de vierde verjaardag krijgt je kind de DKTP
9 jaarMet 9 jaar krijgt je kind de DTP, BMR en HPV(ook jongens)
14 jaarTieners krijgen met 14 jaar een oproep voor de Men A/C/W/Y

Vaccinatieschema België

LeeftijdVaccinatie
2 maandenIn deze fase krijgt je kind de DKTP, Hib, Hep B, Pneu en rotavirus(met 2,3,4 maanden), met 12 maanden Pneu, MBR, met 15 maanden DKTP, Hib, Hep B, Men C
5-7 jaarIn deze fase krijgt je kind de DKTP
10-13 jaarIn deze fase krijgt je kind de MBR, Hep B (indien niet in fase 1)
14-16 jaarIn deze fase krijgt je kind de TD

Oproep tot vaccineren

Zo’n vier à zes weken na de geboorte van je baby, krijg je tien oproepkaarten voor de eerste tien vaccinaties in fase 1 (als je baby de leeftijd van 2-14 maanden heeft). Later ontvang je de oproepkaarten voor de 4 jaars prik, 9 jaars prik en die van 14 jaar. Ook als je hebt aangegeven dat je niet wilt dat je kind deelneemt aan het rijksvaccinatieprogramma (RVP), krijg je toch voor iedere fase een oproep. Het kan namelijk zo zijn, dat je van gedachte verandert en later toch wilt dat je kind de vaccinaties krijgt. Mijn ervaring is dat als je het consultatiebureau je laat afmelden voor het RVP, je geen oproepen meer krijgt. Ook kan je je kind zelf afmelden bij het RIVM. Tot 4 jaar word je kind ingeënt op het consultatiebureau. Als je kind naar school gaat, krijgt het de vaccinaties bij de GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Ouders hebben vraagtekens

Vaccineren is in Nederland, in tegenstelling tot andere landen in Europa, niet verplicht, al is het binnen de politiek wel een onderwerp van discussie. Pas als je vraagt naar het gevoel dat de ouders hebben over het vaccineren, blijken velen er niet zo gelukkig mee te zijn. Hun gevoel zegt dat er iets niet klopt. Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het standaard vaccineren. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken merkt dat aan een toenemend aantal aanvragen om duidelijke informatie. Dit zijn vragen zoals:

 • Wat houden die vaccins precies in?
 • En mijn kindje is nog zo klein: kan dat wel goed zijn?

Begrijpelijke vragen, want vaccineren is een belangrijke medische stap. Maar veel mensen die dergelijke twijfels uitspreken, voelen zich niet serieus genomen. Door de medische deskundigen (‘U hoeft zich echt geen zorgen te maken’) en door de omgeving. De sociale druk van de omgeving is groot, waardoor ouders sterk schipperen tussen hun eigen gevoel en de gangbare opvatting om hen heen. Hun angst voor mogelijk schadelijke gevolgen van de vaccinaties wordt vaak eenvoudig weggewimpeld.

Een bijkomend probleem is dat veel ouders niet weten waar ze aanvullende informatie kunnen krijgen. Bovendien hebben velen de indruk dat ze niet van het landelijk vaccinatieschema kunnen afwijken. Maar dat kan wel!
Je kunt daar als ouder je eigen verantwoordelijkheid in nemen. 

Om van het standaard vaccinatieschema af te wijken, moet je goed op de hoogte zijn van de alternatieve manieren van vaccineren. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken adviseert ouders daar de tijd voor te nemen.

“Als ouder ben je nog nauwelijks aan je kindje gewend, of de eerste vaccinatie staat al voor de deur. Laat je niet opjagen door de deadline van die eerste inenting, maar neem de tijd om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.”

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Kinderziekten hebben nut

Kinderziekten hebben vanuit het oogpunt van de natuurgeneeskunde, wel degelijk nut. Het is een deel van het opgroeiproces. Het lichaam wordt aangezet om zichzelf te verweren waardoor het kind niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk sterker uit de strijd komt. Het overwinnen van een ziekte op eigen kracht bouwt het vertrouwen in het zelf. Het kind kan dan beter zijn eigen levensruimte innemen maar ook zijn grenzen stellen. Ze ontwikkelen meer hun onafhankelijkheid, initiatief en creativiteit.

Vaccineren tast de basisveiligheid aan

Vaccineren tast de basisveiligheid aan van een kind. Waar niemand bij stilstaat, is dat vaccinatie de essentiële vertrouwensband tussen moeder en kind beschadigt. Want wie houdt de baby vast tijdens het vaccineren? Juist: meestal de moeder. De boodschap die met de pijn van de vaccinatienaald bij de baby binnenkomt, is: “Mijn moeder beschermt mij niet”. En zo besluiten kinderen onderbewust dat ze hun moeder nooit meer blindelings kunnen vertrouwen… Naast lichamelijke schade, betekent vaccinatie daarom ook een emotioneel, psychisch en sociaal trauma, met grote gevolgen…

Bijwerkingen vaccins

Vaccins blijken meer bijwerkingen te hebben dan tot nu werd aangenomen. Eigenlijk is niet zo verwonderlijk aangezien de immuniteit op een andere manier verkregen wordt dan na doormaken van de betreffende ziekte.
De meeste ziektes ontstaan door contact van het virus met de slijmvliezen van de luchtwegen of het maag-darm kanaal. Daarin bevinden zich cellen die zorg dragen voor de eerste afweer. Bij vaccinatie wordt het (dode of geïnactiveerde) virus rechtstreeks in de spier ingespoten.

Nooit meer dan een ziekte tegelijk

Ook krijg je normaal niet meer dan 1 ziekte tegelijk, nu worden er soms wel 16 tegelijk ingespoten. De vaccins zijn ook altijd verontreinigd met stoffen uit de voedingsbodem waarop het virus gekweekt is en andere stoffen die nodig zijn voor de bereiding en houdbaarheid van het preparaat. Al deze stoffen samen leggen een grote druk op het immuunsysteem. 

Hulpstoffen in vaccins voor kinderen

Hulpstoffen zijn volgens het RIVM stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren, de houdbaarheid te verlengen en de toediening te vergemakkelijken. In één vaccin zitten vaak meerdere van deze hulpstoffen.

Welke hulpstoffen zitten er in vaccins?

 • Antibiotica
 • Metaalzouten
 • Voedingstoevoegingen(e-nummers)
 • Antiklontermiddelen
 • Zoetstoffen
 • Antivries
 • Afvalproducten uit de industrie
 • Dierlijke producten
 • Cellen van geaborteerde foetussen

Babies worden geinjecteerd met niet eigen DNA.  Dit DNA is afkomstig van cellijnen van geaborteerde foetussen.  De oorsprong van deze cellijnen is menselijk embryonaal weefsel. De R component in de BMR wordt hier bijvoorbeeld op gekweekt. Voor het kweken van virussen voor een vaccin is een levende gastheer nodig(cellen)

Volgens de algemene gifwijzer van de overheid is het zeer schadelijk voor de gezondheid om (te) veel van deze stoffen binnen te krijgen en worden in verband gebracht met:

 • Diverse ernstige neurologische aandoeningen
 • Het ontstaan van auto-immuunziekten
 • Het aantasten van ons immuunsysteem
 • Het ontstaan van kanker en nog veel meer

Hoe komt het dat als je vraagt naar het effect van de hulpstoffen in de vaccins dat je als antwoord krijgt: “het is maar een heel klein beetje.” Of, erger nog, “ja maar er zit ook aluminium in voeding en zelfs in borstvoeding.” Er is een wezenlijk groot verschil tussen iets wat je binnenkrijgt via je mond zodat het natuurlijk afweersysteem zijn werk kan doen, of iets wat dwars door je huid wordt ingespoten.

Foto Natalie

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en heb je nog vragen, of ben je nieuwsgierig wat ik hierin voor jullie/jouw kind kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Alternatief vaccinatieprogramma

Later vaccineren

 • Start met DKTP, Hib, Hep B vanaf 3 maanden of later, drie vaccins zijn voldoende, met twee maanden tussen de eerste en de tweede vaccinatie (volgens de bijsluiter RIVM). De derde spuit volgt minimaal 6 maanden of langer na de tweede. De herhaling met 4 jaar is dan niet nodig
 • Pneu vaccinatie uitstel tot na 1 jaar, twee vaccins zijn voldoende met een tussentijd van minimaal 6 maanden. Het RIVM adviseert deze vaccinatie niet meer na het 2de jaar van het kind. Kinder-KNO-artsen vinden deze prik onnodig.
 • BMR-vaccinatie kan nog gegeven worden vanuit RVP tot 18 jaar, daarna zijn het voor eigen kosten
 • Meningokokken A/C/W/Y vaccinatie kan later gegeven worden, maar voor het 18de
 • HPV voor meisjes kan ook later gegeven worden of worden overgeslagen.

Splitsen

 • Bijvoorbeeld DKTP, Hib, Hep B en 6 weken later Pneu. Of andersom.
 • BMR en Meningokokken A/C/W/Y splitsen met tussenposen van enkele maanden of langer.
 • Op 9-jarige leeftijd kan BMR en DTP apart gegeven worden of één van beiden weglaten

Losse vaccins

 • DTP-vaccin (zonder Kinkhoest component omdat deze veel bijwerkingen geeft)
 • Poliovaccin
 • Tetanusvaccin (Nederlandse variant bevat kwik, de Duitse is kwikvrij)
 • DKTP (dit bestaat niet meer voor Nederlandse apothekers, neem DKTP-Hib en laat het Hib-flesje onopgelost achterwege. (Alleen RIVM heeft beschikking over los DKTP)

Preventieve kuur

De grondlegger voor de Homepathische profylaxe is Isaac Golden. Met Hompeopathische Profylaxe wordt het afweersysteem gestimuleerd om de betreffende ziektes niet of zonder complicaties door te maken. 
Deze alternatieve manier voor vaccineren zorgt er niet voor dat je de ziekte niet kan krijgen.

Laten we als voorbeeld eens kinkhoest nemen. Een ziekte die nog regelmatig voorkomt omdat het huidige vaccin niet goed werkt en omdat de bacterie zich heeft gemuteerd. Als een kind de preventieve korrels voor kinkhoest heeft gehad en er komt een kinkhoestbacterie in het lichaam van je kind, dan wordt de kinkhoestbacterie herkent en er worden snel afweerstoffen gemaakt tegen deze bacterie. Dus een volkomen natuurlijke manier van reageren. In veel gevallen zal de omgeving nauwelijks merken dat er sprake is geweest van een kinkhoestbesmetting. Het kind heeft wat gehoest, maar het ging weer snel over. De gemuteerde bacterie wordt nog steeds herkent als de kinkhoestbacterie, met een vaccinatie niet.

Zou je bij dit kind onderzoeken of het antistoffen tegen klinkhoest heeft, dan zal je deze aantreffen. Niet als gevolg van de alternatieve manier voor vaccineren, maar omdat het lichaam zelf doeltreffend de kinkhoestbesmetting heeft aangepakt. Anders dan met een vaccinatie, zal de bescherming ook levenslang zijn.

Dit is ook een alternatief voor de aanbevolen reisvaccinaties of bijvoorbeeld de hepatitis B vaccinatie voor zorgpersoneel

Voorkomen is beter dan genezen

Zelfs een verkoudheid is al een contra-indicatie om te vaccineren! Stel bij twijfel de vaccinatie uit. Het vaccinatieschema is geen wet van Meden en Perzen. Zorg dat je kind eerst een goede conditie en goede Vitamine C status heeft voordat u uw kind laat inenten. Moeders die borstvoeding geven kunnen zelf 3-4 x daags 1000 mg Vitamine C innemen. Kinderen die flesvoeding krijgen kunnen via de flesvoeding of via vaste voeding vitamine C toegediend worden. Vitamine C is als poeder verkrijgbaar en kan zo gemakkelijk aan de voeding toegevoegd worden. Voor de allerkleinsten geldt maximaal 50-100 mg per maand leeftijd over de dag verdeeld, minimaal in 3 doseringen. Vanaf een jaar geldt ongeveer 1000 mg per jaar leeftijd met een maximum van 3 gram per dag. Van Vitamine C kun je geen overdosering krijgen, het is volkomen ongevaarlijk. Wel kan het bij het bereiken van de maximale dosering die de darmen kunnen verdragen diarree geven (bowel tollerance dose). De dosering dient dan verminderd te worden.  

Detoxkuur

Of er vaccinatieschade is bij je kind, kan ik testen met een biotensor. Deze manier van testen maakt het mogelijk om op afstand te werken, zodat ik je ongeacht waar je woont, kan begeleiden. Ik kan naast het testen , ook een detoxkuur op maat maken om van de klachten af te komen die ontstaan zijn door de vaccinaties. De ervaring is dat de klachten binnen afzienbare tijd verdwijnen. Baby’s vanaf drie maanden kunnen al neutraliseren op verstorende stoffen. De detoxkuur bestaat uit de UMF(ultramoleculaire frequenties) van de vaccinaties in combinatie met een drainagemiddel. 

Pin It on Pinterest